Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1324-16

Målet rör en 68-årig man vars fru arbetade som personlig assistent för honom. Försäkringskassan beslutade att inte betala ut assistansersättning för övertid. Försäkringskassan anförde att den ordinarie tiden fick högst vara 40 timmar per vecka och att övertid fick tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor om det fanns särskilda skäl. Det var inte möjligt att avtala bort dessa minimiregler genom kollektivavtal. Hans fru bedömdes inte vara företagsledare eller ha en jämförlig ställning då det var ett assistansbolag som stod som samordnare för hans personliga assistans. Arbetstidslagen gällde således för henne. Kammarrätten konstaterade att Försäkringskassan hade tagit rätt beslut då hon hade arbetat i genomsnitt mer än 48 timmar per vecka.