Mål rörande rätt till ersättning för utförd assistans för vårdnadshavare som var assistenter och som hade överskridit arbetstidslagen.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1012-16

Målet rör en 11-årig tjej vars föräldrar arbetade som personlig assistenter för henne. Föräldrarna hade arbetat mer tid än den arbetstidslagen tillät och yrkade att Försäkringskassan skulle ersätta den tiden ändå. Detta eftersom de ansåg att en uppdragsgivare som också var arbetstagare skulle inkluderas i begreppen företagsledare och andra personer med självständiga beslutsbefogenheter som undantas från arbetstidslagen.

Kammarrätten konstaterade att det var hennes vårdnadshavare som i egenskap av hennes företrädare hade gett assistansbolaget i uppdrag att utföra assistans åt henne och de hade i denna egenskap stor inflytande på hur assistansen utformades. Däremot hade de inte ett sådant inflytande eller ställning i företaget att de skulle jämställas med företagsledare i arbetstidslagens mening. Arbetstidslagen var således tillämplig. Domstolen meddelade att Försäkringskassan hade gjort rätt bedömning.