Mål rörande rätt till insatsen ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1379-16

Målet rör en 31- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen omprövade hans rätt till insatsen och förklarade att han inte längre hade rätt till den med motivering att hans levnadsförhållanden hade väsentligt förändrats från det att han bodde ensam i sin lägenhet. Då saknade han vänner och kände sig ensam. Kommunen anförde att efter det att han flyttade till bostaden med särskild service hade han blivit mer självständig och klarade att åka buss och delta i olika aktiviteter tillsammans med kamrater i boendet och sin flickvän. Bortsett från när han tittade på hockeymatcher var hans behov tillgodosett. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och konstaterade att han inte längre hade rätt till insatsen ledsagarservice.