Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2755-16

Målet rör en 49- årig man tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning med ett gravt synfel. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig assistans med motivering att han redan var tillförsäkrad goda levnadsvillkor med de timmarna han var beviljad. Han kunde dessutom lämnas ensam i ett rum under en viss tid.

Kammarrätten konstaterade att den som utövade tillsyn inte behövde ha ingående kunskaper om honom och att det därmed inte kunde vara fråga om ett grundläggande behov. Det var dock ett sådant annat personligt behov som också kunde ge rät till personlig assistans eftersom han redan hade rätt till personlig assistans för sina andra grundläggande behov. Domstolen konstaterade att han hade rätt till fler timmar av personlig assistans i form av tillsyn som ett annat personligt behov.