Mål rörande rätt till personlig assistans för av- och påklädning och personlig hygien.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3638-15

Målet rör en 21-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en nedsatt kognitiv förmåga. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han inte hade ett svårt funktionshinder. Det fanns inte några intyg som styrkte att han hade stora behov. Det fanns inga uppgifter om att han hade haft olyckor i samband med toalettbesök och därför kunde inte det läggas till grund för rätt till personlig assistans. Han behövde viss hjälp med att rätta till kläder, vilket inte var en del av på- och avklädnad och utgjorde inte ett grundläggande behov. Inte heller väntetid vid duschmoment skulle ingå i de grundläggande behoven. Han kunde dessutom smörja in sig med sin friska vänstra arm och klara vissa moment själv.

Kammarrätten konstaterade att hans behov av hjälp med manikyr och pedikyr inte var av sådant kvalificerat slag att det ingick i de grundläggande behoven. Väntetiden vid duschmomentet och tiden för att rätta till underkläder skulle ingå i beräkningen av de grundläggande behoven. Domstolen meddelade att hjälpen han behövde var av mycket begränsad omfattning. Enligt domstolen var hans behov av hjälp med de grundläggande behoven inte av sådan karaktär och omfattning som krävdes för att han skulle vara berättigad till personlig assistans.