Mål rörande rätt till personlig assistans för en person som knappast kunde kommunicera med andra.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1121-15

Målet rör en 22- årig man tillhörande personkrets 3 som led av kommunikationssvårigheter. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att hans behov av stöd för att genomföra aktiviteter utanför hemmet tillgodoseddes genom daglig verksamhet och ledsagning. Kommunen bedömde att hans grundläggande behov uppgick till 6 timmar 20 minuter per vecka utan det grundläggande behovet kommunikation, vilket inte ansågs vara tillräckligt omfattande.

Kammarrätten konstaterade att han hade en nedsatt förmåga att uttrycka sig verbalt samt nedsatt språkförståelse. Han hade ett svårförståeligt språk med stamning och dysartri men förstod frågor och svarade på tilltal. Utredningen gav stöd för att det behövdes ingående kunskaper om honom, hans funktionsnedsättning och hans kommunikationssätt för att kunna kommunicera med honom. Hans hjälpbehov med kommunikation utgjorde därmed ett grundläggande behov. Domstolen meddelade att hans grundläggande behov var av sådan omfattning att de gav rätt till personlig assistans.