Mål rörande rätt till personlig assistans för måltider och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1511-15

Målet rör en 45- årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av en hjärnskada, högersidig spastisk pares samt mental retardering och dysfunktion i samtliga organ. Hon led även av epilepsi och hade droppfot. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att vid hembesöket hade hon kunnat föra mat och dryck till munnen samt själv rest sig ur stolen och gått runt i lägenheten utan något stöd från familjen. Gällande epilepsin kunde hon få flera anfall en dag och andra dagar vara anfallsfri. Den tillsynen hon behövde ingick inte i begreppet personlig assistans då den behövdes för att hon inte skulle väcka andra barn under natten. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och meddelade att hon inte hade rätt till personlig assistans.