Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1447-16

Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av ett lågt sittande ryggmärgsbråck samt Chiarimissbildning i lillhjärnan. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att det inte hade kommit in uppgifter som styrkte att hans behov av hjälp med de grundläggande behoven var av sådan omfattning att det berättigade till personlig assistans. Han behövde viss hjälp med kommunikation men inte av någon med ingående kunskaper om honom. Han kunde äta och dricka själv men behövde viss hjälp med tillagning. Hans hjälpbehov avseende de andra grundläggande behoven var inte tillräckligt omfattande.

Kammarrätten konstaterade att föräldraansvaret inte skulle medföra någon minskning av hjälpbehovet. Hans hjälpbehov var av mycket privat och känslig natur. Gällande hjälpbehovet personlig hygien, RIK, lavemang och installering av medicin behövdes en person med erforderliga instruktioner och träning. Behoven var dessutom dagligen återkommande. Vidare fann domstolen att tidsåtgången var för lågt beräknad. Domstolen meddelade att tidsåtgången nådde upp till nivån som krävdes för att personlig assistans skulle beviljas.