Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov. 

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2971-16

Målet rör en 22- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av en psykisk utvecklingsstörning, ADHD och autism. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att vid uppföljningar av hennes dagliga verksamhet hade det inte framkommit några tecken på att det inte fungerade utan personlig assistans. Hon hade aldrig uppvisat något självskadebeteende och hade inte heller behövt aktiv tillsyn av en person med ingående kunskaper om henne. Kommunen bedömde att hon inte heller hade behov av hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och fann att hon inte hade rätt till personlig assistans.