Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2468-16

Målet rör en 18-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en medelsvår psykisk utvecklingsstörning, tvångsbeteende, hemiplegisk cerebral pares, epilepsi och hypotyreos. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig assistans med motivering att tillsynen han var beviljad, 15 minuter per timme under tid som han inte vistades i skolan, var tillräcklig för att tillgodose hans behov. Det framgick av uppgifter från lärare att det räckte med någon som hade koll på honom, men inte att det krävdes aktiv tillsyn hela tiden.

Kammarrätten konstaterade att det var ostridigt att han inte kunde lämnas ensam utan tillsyn under någon del av sin vakna tid han inte var i skolan. Enligt domstolen hade kommunen inte haft fog för att begränsa hans ersättningstid till endast den aktiva tillsynen då hans behov inte tillgodoseddes på annat sätt. Han var därmed berättigad till personlig assistans för tillsyn all vaken tid han inte var i skolan, dvs. även för tillsyn som inte var aktiv. Domstolen meddelade att kommunen skulle beräkna de ytterligare antal timmarna som assistans skulle lämnas för.