Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2729-16

Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Desmin Myopathi. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hjälpbehovet med stomiplattan inte kunde anses vara så omfattande att det ensamt gav honom rätt till personlig assistans, även om det enligt kommunen kunde utgöra ett grundläggande behov. Hans behov av övervakning vid toalettbesök, massage och sköljning av stomin kunde inte anses vara grundläggande behov.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och konstaterade att han inte hade rätt till personlig assistans eftersom de grundläggande behoven inte var av sådan karaktär och omfattning att de berättigade till insatsen.