Mål rörande rätt till utökad assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 149-15

Målet rör en 55- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning med motivering att hon redan hade beviljats tillräcklig assistansersättning. Den assistansersättningen hon fick skulle hon dela mellan olika aktiviteter. Det var styrkt att hon behövde regelbunden träning, men att träna nio timmar per vecka var enligt Försäkringskassan mer än vad som omfattades av goda levnadsvillkor. Det ansågs inte medicinskt styrkt att hon behövde tillsyn vid träning. Hon hade utlåtande från Transportstyrelsen om att hon kunde köra själv, därmed behövde hon inte heller tillsyn vid körning. Att hennes behov av assistans i samband med toalettbesök skulle vara så omfattande som hon menade var enligt Försäkringskassan inte styrkt. Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och meddelade att hon inte hade rätt till en utökning av assistansersättningen.