Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för måltider och förflyttningar till och från aktiviteter.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3184-15

Målet rör en 28-årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av Prader-Willis syndrom som medförde ett väldigt hungersug och avsaknad av mättnadskänsla. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans med motivering att det inte framgick vad som låg till grund för att hon skulle ha tillsyn i samband med måltider. Av utredningen framgick det att det fanns mat tillgänglig i hemmet för en vecka och att hon sällan deltog vid matlagning. Kommunen anförde också att hon inte behövde stöd och hjälp under resan till olika aktiviteter, utan att hennes behov av att gå av på rätt ställe kunde tillgodoses av färdtjänst.

Kammarrätten konstaterade att gällande måltider behövde hon hjälp med matlagning, vägning av ingredienser och portioner, uppläggning, dukning och undanplockning samt övervakning under måltiden för att hon inte skulle ta mer än vad hon tilldelades eller smyga undan mat. Domstolen meddelade att hon var i behov av mer personlig assistans gällande måltider. Vidare fann domstolen att eftersom det inte fanns något beslut om färdtjänst för att ta sig till och från aktiviteterna hade hon rätt till personlig assistans.