Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1259-16

Målet rör en 52- årig kvinna som led av PTSD och schizofreniformt syndrom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Försäkringskassan anförde att hon inte hade ett varaktigt psykiskt funktionshinder som var stort och orsakade betydande svårigheter i hennes dagliga livsföring. Funktionsnedsättningarna som hennes make beskrev saknade medicinsk grund och de omfattande aktivitetsbegränsningarna bedömdes inte som rimliga. Inte heller kunde besväret anses vara varaktigt.

Kammarrätten konstaterade att underlaget visade att hon hade haft samma problematik sedan flera år tillbaka. Hennes funktionshinder var således varaktigt. Dock var vissa uppgifter i utredningen motstridiga då det framkom att hon hade svårigheter vid social samvaro men samtidigt framkom det att hon var en välfungerande familjemedlem och rörde sig utanför det egna hemmet. Domstolen ifrågasatt hennes behov av stöd och hjälp och meddelade att det inte gick att framställa att hon hade ett så omfattande behov av stöd eller service som avses i 1 § 3 LSS. Hon tillhörde inte personkretsen och hade inte rätt till assistansersättning.