Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 865-17

Målet rör en 69- årig kvinna som led av multipel skleros. Kommunen yrkade att hon inte tillhörde personkrets 3 eftersom hon hade en god förmåga att klara flera behov på egen hand. Hon klarade all form av kommunikation och hanterade dator och telefon. Hennes hälsotillstånd hade försämrats till följd av en stroke men den tillkommande funktionsnedsättningen kunde kopplas till normalt åldrande.

Kammarrätten konstaterade att hon på egen hand klarade att sköta sin hygien, av- och påklädning, kommunikation samt hanterade dator och telefon. Hon kunde också äta och dricka själv men behövde viss hjälp med att tillaga, servera och skära maten. Enligt domstolen gav utredningen inte stöd att hon hade sådana funktionshinder som inte berodde på normalt åldrande som förorsakade henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon omfattades således inte av personkrets 3 i LSS.