Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3660-16

Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle förordna att Försäkringskassans beslut om indragning av assistansersättning tills vidare inte skulle gälla. Kammarrätten fann att omständigheterna i målet var sådana att han tills vidare, i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande, skulle ha rätt till personlig assistans i samma omfattning som tidigare.