Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2634-15

Målet rör en 20- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en muskelsjukdom som gjorde att han hade svaga muskler och kontrakturer. Han var dessutom rullstolsburen. Försäkringskassan avslog hans ansökan om aktiv tillsyn med motivering att hans hjälpbehov inte uppkom pga. en psykisk funktionsnedsättning.

Kammarrätten delade Försäkringskassans mening och meddelade att han inte hade rätt till aktiv tillsyn som ett grundläggande behov. Däremot fick han rätt till tillsyn som ett annat personligt behov eftersom hans funktionsnedsättning medförde att han inte kunde påkalla hjälp och att han var beroende av mänsklig assistans inom kort tid. Han hade dessutom sväljningssvårigheter som krävde god kunskap om hans kroppsliga konstitution. Domstolen fann att han behövde tillsyn som inte var aktiv genom att någon var inom hörhåll dygnet runt.