Mål rörande rätt till bostad med särskild service.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1568-15

Målet rör en 27- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning och som behövde teckenspråkigt stöd. Kommunen omprövade hans rätt till insatsen bostad med särskild service och fann att han inte längre hade rätt till den med motivering att han var och ville vara så självständig och leva så normalt som möjligt. Han hade utvecklats mer mot självständighet.

Enligt kommunen skulle ett eget hem ha inneburit normalisering, trygghet och trivsel, vilket skulle ha varit det bästa för hans fortsatta utveckling. Kammarrätten konstaterade att parterna var överens om att han var i behov av teckenspråkigt stöd. Av utredningen framgick det att han hade utvecklats positivt och att han skulle klara ett självständigt boende. Domstolen meddelade därmed att han inte hade rätt till bostad med särskild service.