Mål rörande rätt till ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2058-15

Målet rör en 36- årig man tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om ledsagarservice med motivering att hans behov av social samvaro och möjligheter att delta i idrottsevenemang var tillgodosedda genom insatsen biträde av kontaktperson.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och meddelade att han inte hade rätt till ledsagarservice då hans behov var tillgodosedd genom gruppbostad, daglig verksamhet och biträde av kontaktperson.