Mål rörande rätt till personlig assistans för måltider, av- och påklädning, kommunikation samt personlig hygien.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3367-14

Målet rör en 21- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon på egen hand klarade att sköta flera av sina personliga behov. Hennes behov av tillsyn avsåg inte sådan aktiv tillsyn som var av övervakande karaktär. Motiveringsinsatser och påminnelser räknades inte som grundläggande behov.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att hon klarade att inta sina måltider, att klä av- och på sig samt att kommunicera med andra. Hon behövde viss hjälp med att sköta sin personliga hygien (hårtvätt, nagelvård och ibland toalettbesök). Hon klarade dock det med hjälp av påminnelser och instruktioner. Därmed konstaterade domstolen att hennes hjälpbehov med de grundläggande behoven inte var av den karaktär och omfattning som krävdes för att hon skulle ges rätt till personlig assistans.