Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3499-15

Målet rör en 59- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon själv kunde klara en enkel dusch och toalettbesök genom de hjälpmedel hon hade. När det gällde av- och påklädning samt personlig hygien anförde kommunen att dessa moment var av integritetsnära och personlig karaktär och utgjorde grundläggande behov. Hennes hjälpbehov bedömdes som betydligt mer omfattande i de delar som rörde andra personliga behov, dvs. kring fritid, hem och behandling för att bibehålla funktioner. Kommunen menade att hon hade möjlighet att ansöka om bistånd enligt SoL.

Kammarrätten konstaterade att hon behövde hjälp med att sköta hennes personliga hygien vid hårtvätt, torkning och insmörjning efter dusch, kamning av hår och sminkning. Domstolen meddelade att hon hade ett dagligt behov av hjälp för att tillgodose vissa grundläggande behov avseende personlig hygien och av- och påklädning. Domstolen fann att tidsåtgången för dessa behov uppgick till ca en timme per dag. Karaktären och omfattningen av de grundläggande behoven var således tillräcklig för att hon skulle beviljas personlig assistans.