Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1655-15

Målet rör en 38- årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism, ryggmärgsbråck samt saknat känsel i ben och fötter. Han behövde hjälp med tandvård, hårvård och förflyttningar till och från säng. Dessa hjälpbehov uppgick till ca 1 timme men kunde inte anses vara av mycket privat karaktär. Han behövde också hjälp vid toalettbesök och dusch, vilket kunde anses som mycket privat. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov av mycket privat karaktär inte var av den tillräckliga omfattningen som förutsattes för rätt till personlig assistans, då det bara uppgick till 3 timmar och 58 minuter.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och meddelade att han inte hade rätt till personlig assistans då hans hjälpbehov inte var av tillräcklig omfattning.