Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1870-15

Målet rör en 58- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en nedsatt kognitiv förmåga. Kommunen avslog hennes ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans med motivering att hon inte hade kommit med intyg som styrkte hennes behov av utökning. Läkarintyget visade att hennes förvirring hade lagt sig.

Kammarrätten konstaterade att hon inte kunde förflytta sig till toaletten utan hjälp och att hon inte klarade sig utan tillsyn dygnet runt. Det framgick dock att hon hade förbättrats på så sätt att förvirringen hade lagt sig. I utredningen framgick det inte varför hon inte klarade sig utan tillsyn dygnet runt och inte heller att hennes hjälpbehov med att förflytta sig i samband med toalettbesök var en följd av det akuta tillstånd som föranlett ett tidigare beslut om tillfällig utökning av personlig assistans. Domstolen meddelade att hon inte hade rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.