Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna få rätt till assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2620-15

Målet rör en 54- årig kvinna som led av dysmeli och smärtsyndrom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes diagnoser inte innebar så omfattande aktivitetsbegränsningar som beskrevs. Hon kunde laga mat och äta själv, förflytta sig, kommunicera och sköta sina personliga angelägenheter. Nedsättning av funktionen i en arm var inte varaktig. Funktionshindret var således inte så stort och orsakade inte sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att det medförde tillhörighet till personkrets 3.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och förklarade att hon inte tillhörde personkretsen. Hon hade således inte heller rätt till assistansersättning.