Mål rörande återbetalning av assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7931-15

Målet rör ett bolag som hade blivit ålagd av Försäkringskassan att betala tillbaka assistansersättning eftersom bolaget inte hade lämnat in tidrapporter och räkningar avseende utförd assistans i tid. Kammarrätten meddelade att bolagets redovisning av utförd assistans hade kommit in till Försäkringskassan efter utförd slutavräkning. Efter det hade Försäkringskassan beslutat att återkräva utbetald ersättning då underlaget för slutavräkningen hade kommit in för sent. Försäkringskassan hade dock inte tagit ställning till om den utbetalda ersättningen hade använts till personlig assistans. Det gick därmed inte att säga att ersättningen hade lämnats felaktigt eller med för högt belopp (108 kap. 2 § SFB). Domstolen meddelade att Försäkringskassan inte hade haft fog för sitt beslut om återbetalning.