Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4963-16

Målet rör en 38- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att Försäkringskassans beslut om mindre assistansersättning tills vidare inte skulle gälla eftersom utgången i sakfrågan var oviss.

Enligt kammarrätten var utgången i målet oviss. Det var fråga om en mycket betydelsefull förmån för henne som Försäkringskassan hade bestämt skulle utgå i mindre omfattning. Det var inte möjligt för henne att få full kompensation för den förlust hon förorsakades. Enligt domstolen fanns det skäl att göra en generös bedömning och förklara att hon var berättigad till assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande.