Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2253-15

Målet rör en 57- årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av frakturer i käke, vänster axel, bäckenet, vänster höft och vänster knä till följd av en trafikolycka. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes grundläggande behov inte var tillräckligt omfattande.

Kammarrätten fann att tidsåtgången för hjälp med personlig hygien, toalettbesök samt av- och påklädning kunde vara närmare en timme per dag. Detta var av den karaktär och omfattning som förutsattes för att rätt till personlig assistans skulle föreligga.