Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för kommunikation samt tillsyn all vaken tid och väntetid på natten.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2389-15

Målet rör en 5- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans med motivering att föräldraansvaret fortfarande var betydande för ett barn i hennes ålder.

Kammarrätten konstaterade att avräkning hade gjorts för vad som var ett normalt föräldraansvar för ett barn i hennes ålder vid beräkningen av assistanstimmar. Det hade dock inte redovisats några aktiviteter som ställde krav på hennes kommunikationsförmåga. Hon behövde således inte ytterligare assistans för kommunikation.