Mål rörande behov nattetid, aktiv tillsyn eller jour

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4731-10

Målet rör en 58-årig man som led av cerebral pares, epilepsi, skolios och nedsatt lungkapacitet. Manne tvingades på grund av sin funktionsnedsättning sova med en respirator. Masken till respiratorn behövde bytas ett par gånger per natt. Mannen hade epilepsianfall i genomsnitt 4-6 gånger per månad och ansökte om aktiv tillsyn all vaken tid. Försäkringskassan bedömde att mannens behov kunde tillgodoses genom tillsyn och jour. Kammarrätten kom fram till, efter att ha konsulterat mannens läkare, att Försäkringskassans bedömning var riktig. Mannens överklagan avslogs till följd av att mannens läkare uttryckt att mannens behov kunde tillgodoses genom att en assistent satt i ett angränsande rum redo att ingripa och ge aktiv hjälp när det behövdes.