Mål rörande inhibition i mål om personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 829-17

Målet rör en 31- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen beslutade att avslå hans fortsatt rätt till personlig assistans med motivering att han arbetade mer än heltid och inte hade några problem att förflytta sig. Inhibition har ansetts kunna meddelas när utgången i ett mål framstår som oviss. I det här fallet konstaterade kammarrätten att det inte hade framkommit tillräckliga skäl för att besluta att nämndes beslut tills vidare inte skulle gälla.