Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2074-17

Målet rör en 17- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Killen yrkade att kammarrätten interimistiskt skulle besluta att han var berättigad till assistansersättning i samma omfattning som tidigare. Detta eftersom hans funktionsnedsättning var livsvarig och hjälpbehoven inte hade minskat i förhållande till tidigare bedömningar. Han var beroende av sina assistenter och behövde hjälp med kommunikation samt aktiv tillsyn av övervakande karaktär av någon med ingående kunskaper om honom.

Kammarrätten konstaterade att omständigheterna i målet var sådana att det fanns skäl att bevilja honom fortsatt assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande.