Mål rörande omfattning av grundläggande behov

Domstol Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3321-11

Målet rör en 45-årig kvinna som var förlamad från bröstet och nedåt samt hade nedsatt funktion i båda händerna. Hon hade varit med om en granatolycka och led av en ryggmärgsskada. Därutöver hade hon extrema skakningar i händer och huvud. Kvinnan fick avslag på sin ansökan om utökning av antalet assistanstimmar från 75 timmar till 105 timmar per vecka. Kvinnan ansåg främst att hon behövde hjälp vid intagandet av maten, då hon ofta kräktes. Detta föranledde att hon tvingades äta många gånger i små mängder. Försäkringskassan anförde att tillredning, fram- och undan plockning samt sönderdelning av maten, inte ansågs som grundläggande behov och avslog hennes ansökan. Kammarrätten ansåg att kvinnan skulle tillförsäkras goda levnadsvillkor
och att hon hade ett behov av hjälp av personligt och integritetskänsligt slag i samband med samtliga måltider och att hon därför hade rätt till ett utökat antal assistanstimmar.