Mål rörande omfattning av hjälpbehov

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4509-10

Målet rör en 54-årig kvinna med insulinbehandlad diabetes, multipla komplikationer i form av progredierande njursvikt, nerv- och kärlpåverkan samt ögonpåverkan i form av blindhet på vänster öga. Kvinnan hade på grund av sina synsvårigheter och skakningar i händerna svårt att inta föda. Försäkringskassan gjorde bedömningen att kvinnans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar. Kammarrätten ansåg att kvinnan kunde äta själv, och att hennes behov av hjälp med att fördela och lägga upp maten inte utgjorde grundläggande behov. Enligt domstolen uppgick inte kvinnans grundläggande behov till 20 timmar.