Mål rörande rätt till assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3920-17

Målet rör en 15-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en medelsvår utvecklingsstörning samt encefalopati. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar i veckan. Hon klarade flera moment själv och det fanns inte stöd för att det skulle krävas ingående kunskaper om henne för att motivera henne att utföra de grundläggande behoven eller för att hindra henne att skada sig själv. Även om mer tid för kommunikation kunde godkännas uppgick den totala tiden inte till 20 timmar per vecka. Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och förklarade att hon inte hade rätt till assistansersättning.