Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5050-17

Målet rör en 9- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att utredningen inte visade att hon behövde någon med ingående kunskaper om henne för att utöva tillsyn, det räckte med en person som hade en adekvat utbildning om hennes funktionsnedsättning.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att hon var i behov av ständig tillsyn. Domstolen ansåg att tillsynen hon behövde var av sådan kvalificerad, övervakande karaktär att det kunde räknas som ett grundläggande behov. Intygen visade att hennes utbrott gick att förhindra, eller minska, om det gjordes av någon som kände henne. Hon hade också kommunikationssvårigheter som gjorde att hon inte kunde kommunicera med någon utan ingående kunskaper om henne. Domstolen ansåg att tillsynen som krävdes förutsatte ingående kunskaper om henne och att den skulle därmed ingå i hennes grundläggande behov. Eftersom hennes grundläggande behov uppgick till 20 timmar per vecka fick hon rätt till assistansersättning.