Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3121-17

Målet rör en 19-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att vem som helst, som hade kunskap om bildverktygen han använde för att kommunicera, kunde kommunicera med honom. Det krävdes inte några speciella kunskaper om honom för att kunna kommunicera med honom och därför uppfyllde han inte kraven för att hans hjälpbehov med kommunikation skulle anses vara ett grundläggande behov. Gällande den aktiva tillsynen visade utredningen att frekvensen av incidenterna hade minskat och att det saknades uppgifter om att det fanns ett behov av att introducera ny skolpersonal i hur de skulle agera i dessa situationen.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att han till viss del förstod muntlig kommunikation, men ingen visste hur mycket han uppfattade. Han förstod några tecken och bilder, men endast i skolan. Domstolen konstaterade att det inte räckte med allmän kunskap om kommunikation via tecken och bilder för att kunna kommunicera med honom. Man behövde även känna till hans sätt att kommunicera. Hans hjälpbehov med kommunikation var således ett grundläggande behov. Gällande den aktiva tillsynen meddelade domstolen att skolan hade varit tvungen att anpassa lokalen pga. hans utåtagerande beteende. Det hade också skett en hel del incidenter. Det krävdes således ingående kunskaper om honom för att utbrotten skulle minska. Han var dessutom 2 meter lång och vägde nästan 200 kg. Domstolen ansåg att omfattningen av hans grundläggande behov uppgick till mer än 20 timmar per vecka, därmed fick han rätt till assistansersättning.