Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5708-17

Målet rör en 32- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som var finmotoriskt reducerad och led av epilepsianfall och aggressionsutbrott. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon inte behövde hjälp med att föra mat till munnen (måltider), hon kunde svara på frågor om hur hon mådde och hade därmed inget behov av hjälp med kommunikation, det framgick inte av utredningen att hon hade ett hjälpbehov som krävde ingående kunskaper om henne (aktiv tillsyn) och att hennes hjälpbehov avseende personlig hygien samt av- och påklädning tillgodoseddes genom den beviljade tiden.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och konstaterade att hon inte hade rätt till assistansersättning eftersom hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka.