Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1052-16

Målet rör en 64-årig man tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att han kunde äta själv, det behövdes inte ingående kunskaper om honom för att kommunicera med honom samt att tiden Försäkringskassan hade beräknat avseende de övriga grundläggande behoven (personlig hygien och av- och påklädning) inte uppgick till 20 timmar per vecka.

Kammarrätten konstaterade att hans hjälpbehov i samband med toalettbesök var något mer omfattande än vad Försäkringskassan hade beräknat. Däremot uppgick inte den totala tidsåtgången till 20 timmar per vecka, därmed fick han inte rätt till assistansersättning.