Mål rörande rätt till insatsen bostad med särskild service.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2132-17

Målet rör en 32- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en begåvningsmässig funktionsnedsättning. Kommunen omprövade hennes tidigare beslut om beviljad bostad med särskild service eftersom det var fråga om väsentligt ändrade förhållanden. Kommunen beviljade inte henne bostad med särskild service med motivering att hon hade utvecklats till att vara självgående i avgörande delar av hennes vardag. Hon visade god initiativförmåga och hade inte några inplanerade insatser i bostaden. Hon kunde dessutom sköta matlagning, städning, förflyttningar och sin personliga hygien själv. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och meddelade att hon inte länge hade rätt till instansen bostad med särskild service.