Mål rörande rätt till insatsen korttidsvistelse utanför hemmet.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3437-15

Målet rör en 25- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av infantil autism och utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet med motivering att hon hade valt hennes anhöriga som personliga assistenter. Genom att välja utomstående assistenter skulle hennes anhöriga inte ha behövt utföra omvårdnadsarbetet.

Kammarrätten meddelade att anlita utomstående assistenter skulle ha inneburit en viss avlösning med bedömdes inte fullt ut tillgodose behovet av avlösning då hon bodde och spenderade mycket tid i föräldrahemmet samtidigt som den övriga familjen. Hon beviljades därmed korttidsvistelse utanför hemmet för att hennes anhöriga skulle få avlastning.