Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2348-17

Målet rör en 9-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av lindrig utvecklingsstörning och autism. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov (3 timmar per vecka) inte var av sådan omfattning att det kunde ge rätt till personlig assistans. Kommunen anförde också att det inte var styrkt att hans behov av ansiktstvätt skulle ingå som ett grundläggande behov.

Kammarrätten konstaterade att oavsett om ansiktstvätten skulle ingå i de grundläggande behoven eller ej så var omfattningen av hans grundläggande behov för liten för att kunna få rätt till personlig assistans.