Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4926-16

Målet rör en 16-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han, med muntligt stöd och instruktioner, klarade att utföra många aktiviteter själv. Det behov av hjälp som han hade med de grundläggande behoven bestod till största del av påminnelser och motiveringsinsatser.

Kammarrätten konstaterade att hjälpbehovet som hade godtagits var av begränsad omfattning. Även med beaktande av att det till viss del avsåg stöd av privat karaktär samt var regelbundet återkommande, ansåg domstolen att hans behov av hjälp inte var av den omfattningen som krävdes för att rätt till personlig assistans skulle föreligga.