Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 716-16

Målet rör en 53- årig man som hade beviljats personlig assistans av en tidigare dom. Efter det hade kommunen beräknat hans tid för de grundläggande behoven till 5 timmar och 15 minuter, vilket kommunen inte tyckte var tillräckligt omfattande för att berättiga mannen personlig assistans.

Kammarrätten konstaterade att kommunens avslagsbeslut hade ersatts med ett bifall från en domstol och återförvisningen innebar att det för kommunen endast återstod att som första insats beräkna omfattning av den personliga assistansen. Något utrymme för kommunen att på nytt ta ställning till rätten till personlig assistans fanns inte. Kommunen hade i beslutet inte haft fog för att neka honom personlig assistans utan hade att utgå från att han hade rätt till insatsen.