Mål rörande rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5371-17

Målet rör en 59- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en cerebral pares. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans då stödet hon var i behov av inte var av tillräckligt privat- och känslig slag som förutsattes för rätt till personlig assistans. Hon hade en viss egen kapacitet och kunde själv klara av delar av sin personliga omsorg. Hennes hjälpbehov hade karaktär av punktinsatser.

Kammarrätten ansåg att hennes hjälpbehov i samband med toalettbesök, duschning samt av- och påklädning var av integritetskänslig karaktär och dagligen återkommande. Däremot fann inte domstolen några skäl för att beräkna en större tidsåtgång än vad kommunen hade gjort för hjälpinsatserna i samband med toalettbesök och duschning. Eftersom hennes hjälpbehov för de grundläggande behoven var av så begränsad omfattning var hon inte berättigad till personlig assistans