Mål rörande rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1583-18

Målet rör en 20- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han hade förmåga att sköta de flesta momenten i den dagliga livsföringen på egen hand eller med mindre stöd. Han uppfyllde inte kriterierna för personlig assistans eftersom insatserna han behövde inte var av sådan omfattning eller karaktär samt att det inte behövdes specifik kompetens för att tillgodose hans behov. Kammarrätten tog del av kommunens beräkning av hans grundläggande behov som uppgick till 6 timmar och 20 minuter per vecka. Hjälpbehovet uppkom i vissa delar flera gånger per dag vilket talade för att rätt till personlig assistans skulle föreligga. Dock var tidsåtgången mycket liten vid dessa tillfällen. Detta talade emot att han skulle tillhöra den gruppen av personer med svåra funktionsnedsättningar som var i behov av personlig assistans. Kammarrätten konstaterade att hans hjälpbehov av 6 timmar och 20 minuter per vecka inte var tillräckligt för att berättiga till personlig assistans.