Mål rörande rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Sundvall, mål nr 1603-18

Målet rör en 23- årig kvinna tillhörande personkrets 1. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes hjälpbehov inte var av tillräcklig omfattning. Hennes behov av tillsyn krävde inte ingående kunskaper om henne och kunde således inte räknas som ett grundläggande behov. Hon kunde dessutom kommunicera och uttrycka sig på egen hand med hjälpmedel. Kommunen hade beräknat tidsåtgången för hennes grundläggande behov till 4 timmar och 43 minuter per vecka.

Kammarrätten konstaterade att utredningen inte visade att hon behövde en tredje person med ingående kunskaper om henne, hennes kommunikationssätt och hennes funktionsnedsättning för att kunna kommunicera med henne. Hennes behov av tillsyn var inte av sådan karaktär att det kunde utgöra ett grundläggande behov. Frågan var då om hon kunde få personlig assistans för 4 timmar och 43 minuter per vecka för hjälp med de grundläggande behoven. Domstolen ansåg att även om hennes hjälpbehov uppkom dagligen så handlade det om ett fåtal tillfällen per dag och en relativt liten tidsåtgång. Kammarrätten fann att hennes behov av hjälp inte var av den omfattningen som kunde ge rätt till personlig assistans.