Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 538-16

Målet rör en 56-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen omprövade hans rätt till personlig assistans och fann att han inte längre hade rätt till det med motivering att hans hjälpbehov var begränsat och inte tillräckligt integritetskänsligt och omfattande för att berättiga till personlig assistans.

Kammarrätten konstaterade att tiden hade beräknats för viss hjälp med dusch, rakning samt på- och avklädning av underkläder och strumpor. Hans behov av hjälp för att tillgodose hans grundläggande behov var inte av sådan omfattning som förutsattes för att rätt till personlig assistans skulle föreligga.