Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4191-17

Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om assistans för kommunikation med motivering att han till stor del förstod vad andra sade till honom och kunde uttrycka sig med tecken som stöd och på andra sätt visa vad han ville. Det var inte visat att det krävdes en person med ingående kunskaper om honom, hans funktionsnedsättning och hans sätt att kommunicera.

Kammarrätten tog del av utredningen och meddelade att han inte använde tal men att han kunde några tecken och pekade en del. Han hade dock stora svårigheter att förmedla det han ville. Det krävdes ingående kunskaper om honom, hans kommunikationssätt och han funktionsnedsättning för att hjälpa honom. Kammarrätten konstaterade att han hade rätt till personlig assistans för kommunikation.