Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5905-16

Målet rör en 19-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom och hade en hörselnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans behov av stöd vid kommunikation inte var av grundläggande karaktär. Han kunde kommunicera genom teckenspråk samt viss talat språk och bilder. Det krävdes inga ingående kunskaper om honom, hans funktionsnedsättning eller hans kommunikationssätt.

Kammarrätten tog del av utredningen och konstaterade att det var nödvändigt att man kände honom, hans kontext och hans värld för att kunna förstå honom. Han kunde en del tecken, men inte teckenspråk. Han hade även ett tal som man inte förstod. Domstolen meddelade att det krävdes ingående kunskaper om honom, hans kommunikationssätt och hans funktionsnedsättning för att kunna kommunicera med honom. Hans behov uppstod inte i hemmet, i skolan eller på korttidstillsynen, däremot uppstod det med utomstående personer på fritiden. Domstolen konstaterade att han hade rätt till personlig assistans.