Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4810-17

Målet rör en 7- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans då det inte var styrkt att det krävdes ingående kunskaper om honom för att kommunikation skulle vara möjlig. Hans behov av hjälp med personlig hygien och på- och avklädning uppgick till 3 timmar och 28 minuter per vecka, vilket inte var tillräckligt för rätt till personlig assistans.

Kammarrätten tog del av utredningen där det framgick att han kunde många ord samt att han använde tre- till fyraordsmeningar. Det krävdes inga kunskaper om honom för att kunna kommunicera med honom och därför skulle hans behov av hjälp med kommunikation inte betraktas som ett grundläggande behov. Hans behov av hjälp med de grundläggande behoven var inte av sådan omfattning som förutsattes för att ge rätt till personlig assistans